Christus Koning 4 Life

Ten voordele van Heuvelheem vzw

Traditioneel vieren we elk jaar het Chirofeest van Christus Koning. Hierbij zorgen we voor een hele dag spel en plezier voor onze leden. Achteraf verkopen we aan ieder die dat wil lekkere warme chocomelk aan vrije bijdrage.

Waarom dit goed doel?

Chiro Singa en Chiro VLinderia slaan de handen in elkaar voor Heuvelheem vzw, omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een zinvolle en aangename daginvulling. Zoals wij die wekelijks voor jongeren voorzien, doen zij dit voor mensen met een beperking.

Heuvelheem vzw

Heuvelheem biedt kwalitatieve, handicapspecifieke ondersteuning op het vlak van wonen en daginvulling aan personen met een (vermoeden van een) beperking in de ruime regio Oudenaarde, Kruishoutem en Deinze.
Als organisatie zorgen we er voor dat onze cliënten ondersteund worden in een aangename omgeving. We zetten hierbij in op een goed evenwicht tussen comfort en betaalbaarheid.
Heuvelheem en zijn cliënten maken deel uit van een samenleving. We horen erbij en nemen het voortouw in de groei naar een inclusieve samenleving.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht als sociale ondernemers, zetten we in op lokale verankering en de uitbouw van duurzame samenwerkingsverbanden met relevante partners.

Bekijk dit goed doel