Christmas for life

Ten voordele van de regenbOog - Genk

De mensen kunnen liedjes aanvragen en organiseren wij ook andere activiteiten zoals een kindernamiddag karaoke pasta avond en een kerstmarkt

Waarom dit goed doel?

Ik doe speelplein op de regenboog

de regenbOog - Genk

De regenbOog creƫert nieuwe kansen in de vrijetijdsbeleving van personen met een beperking.
Samen met deelnemers, ouders, vrijwilligers en ons netwerk ontwikkelen we aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten. Waar nodig combineren we dit met gespecialiseerde zorg, zoals oa. onze naschoolse kinderopvang (Genk en Beringen) en speelpleinwerkingen, die zich situeren over heel Limburg.
De focus ligt op de eigen keuze van personen met een beperking. Meer info vind je op www.deregenboog.be/over-ons

Bekijk dit goed doel