Christmas for life

Ten voordele van De Appelboom

De mensen kunnen liedjes aanvragen voor het goede doel
Daarnaast organiseren we elke dag een ander activiteiten

Waarom dit goed doel?

Omdat ik ook speelplein doet voor kindjes met een beperking en ook deze kindjes komen naar onze speelplein

De Appelboom

De Appelboom vzw is een behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.
Kenmerkend zijn afwijkingen in de communicatie, verbeelding en sociale interactie.
Meer informatie over ons centrum vindt u op onze website: www.deappelboom.org

Bekijk dit goed doel