Christmas fairs For Life

Ten voordele van Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus

Verkopen van verschillende (onder andere) zelfgemaakte dingen om deze vzw te steunen.
Verschillende data

Waarom dit goed doel?

We zijn zeer verwant met de vzw en willen ons steentje bijdragen.

Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus

De vereniging helpt daadwerkelijk ouders en kinderen met al hun vragen en organiseert specifieke activiteiten met het doel de zelfredzaamheid in de ruimste zin van het woord te stimuleren door de organisatie van een
zelfredzaamheidsweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar

frequentie: jaarlijks / gedurende één week
Doelgroep: 6 tot 12 jaar
Doelstellingen: leren zo zelfstandig mogelijk te zijn. Zowel fysisch (mobiliteit en zelfverzorging), als psychisch (hoe denkt men zelf over zijn handicap) als sociaal (interactie maatschappij).
Begeleidingsmethodiek: vooral individu-gericht door middel van individuele begeleiding en training

Bekijk dit goed doel