ChocoTOFf DOOSJE

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

De leerlingen leerden in de les techniek doosjes vouwen. Hiermee wouden ze graag iets meer betekenen voor het goede doel. Via stemming kozen ze voor VOC Merelbeke omdat dieren hen nauw aan het hart liggen. Ze maken nu aan de lopende band doosjes en vullen deze met Chocotoffs.
Te koop via enkele leerlingen van het 4de leerjaar van de Gemeentelijke basisschool De Windwijzer Laarne oa aan de schoolpoort, op de kerstmarkt van school.

Waarom dit goed doel?

De kinderen van het 4de leerjaar van GBS De Windwijzer Laarne zijn heel erg begaan met dieren. Zij willen hier graag hun steentje voor bijdragen!

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel