Chocosjaloma for life

Ten voordele van Broeiklas vzw

Op zaterdag 7 december 2019 organiseren wij, Chiro Sjaloom Aalst, ons kerstcafé in onze lokalen. Onze leden maken kerstcadeautjes die wij verkopen aan een klein prijsje om onze activiteiten te sponsoren. Wij bakken verse wafels en maken hotdogs. Er zijn talloze jenevers te degusteren, je kan op de foto met de kerstman en als op kers op de taart is er nadien ook een afterparty!

Waarom dit goed doel?

Een oudleidster van onze chiro is het organiserend talent achter deze vzw. Samen met haar willen wij op onze beurt elke zondagnamiddag de jongeren in Aalst ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

Broeiklas vzw

Broeiklas biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Door hun gezinsomstandigheden hebben kinderen school- en/of taalachterstand of dreigen ze leerachterstand op te lopen, slaag- en onderwijskansen te missen of vroegtijdig de school te verlaten. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Door in te zetten op talentontwikkeling, positieve bekrachtiging en erkenning van de talenten van kinderen worden de slaagkansen en de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. Op deze manier kan het kind een verhoogde weerbaarheid hebben en later de eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.

Bekijk dit goed doel