Chocomelk for life

Ten voordele van HART VOOR KINDEREN

De leerlingen zullen gedurende een schoolweek chocomelk verkopen voor 1 euro tijdens de middagpauze.

Waarom dit goed doel?

We willen leerlingen bewust maken van het probleem kansarmoede.

HART VOOR KINDEREN

Onze doelstellingen is de hulp aan kansarme, zieke of verwaarloosde kinderen.
Daarbij maakt huidskleur, religie, partijpolitiek van de ouders, ... niets uit. Onze enige betrachting is het hulpbehoevende kind enigszins bij te staan zonder daarbij andere hulpinstanties voor de voeten te lopen.

Bekijk dit goed doel