Chocolats & Sweets For Life

Ten voordele van Centrum voor Ambulante Revalidatie Halle & Asse

Wij verkopen chocolade truffels, zeevruchten, marsepeinen patatjes en snoep ten voordele van het centrum voor ambulante revalidatie 'Land van Halle en Asse'. De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuw therapiemateriaal.

Waarom dit goed doel?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen maximaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, al dan niet met de hulp van therapeuten. Vandaar onze keuze voor dit doel.

Centrum voor Ambulante Revalidatie Halle & Asse

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met volgende problematieken: mentale handicap, leerstoornissen, A(D)HD, autisme spectrum stoornissen, DCD, spraak- en taalstoornissen, gedrags- en emotionele problemen, ..... We werken met een multi-disciplinair team van medewerkers (logopedisten, psychologen, kinesisten, ergotherapeuten, arts, ... )

Bekijk dit goed doel