chocoladeverkoop

Ten voordele van De Fonkel

Tijdens een actie georganiseerd door het bedrijf Barco zijn er diverse standen op een kerstmarkt. Daar staan wij met een standje om er heel lekkere chocolade te verkopen voor De Fonkel, buddywerking voor mensen met jongdementie in de zuidelijke westhoek.

Waarom dit goed doel?

omwille van nauwe verbondenheid met de mensen met jongdementie en hun buddy's. Zij zorgen op geregelde tijdstippen voor een heel zinvolle daginvulling en ontmoetingskansen voor mensen met jongdementie in de zuidelijke westhoek.

De Fonkel

Wij zijn een buddywerking voor personen met jongdementie in de zuidelijke Westhoek. Voor personen met jongdementie organiseren we 1 à 2 keer per maand een activiteit in regio Heuvelland-Ieper-Poperinge. Hierbij zijn ook de partners van de personen met jongdementie welkom. Dit lotgenotencontact geeft energie om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Bekijk dit goed doel