Chocoladeverkoop

Ten voordele van Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Wij verkopen lekkere chocolade tvv het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Waarom dit goed doel?

Omdat palliatieve zorg veel kan betekenen voor de patiënt en zijn omgeving.

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Een Netwerk met een missie. Bezielde palliatieve zorg tot een vanzelfsprekendheid maken is de missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg. We willen dat iedereen weet wat palliatieve zorg is en wat deze zorg kan betekenen voor de patiënt en zijn omgeving. Door het organiseren van werkgroepen, opleidingen, symposia, overlegmomenten willen we zorgverleners de kans geven zich verder te bekwamen in palliatieve zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg maakt bekend, bewust en bekwaam en verbindt bevolking, organisaties en hulpverleners met elkaar.

Bekijk dit goed doel