Choco voor Tejo

Ten voordele van Tejo Roeselare

huisvandeMens Roeselare verkoopt heerlijke, artisanaal gemaakte choco ten voordele van Tejo.

Waarom dit goed doel?

Tejo is een mooi en noodzakelijk initiatief. Iedereen heeft recht op laagdrempelige zorg, ook jongeren met psychische moeilijkheden.

Tejo Roeselare

Tejo VZW biedt kortdurende therapeutische ambulante begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, die eventjes de draad kwijt zijn geraakt. De opvang is direct, zonder wachttijden, laagdrempelig, gratis en anoniem. Jongeren kunnen in een warm huis op eigen initiatief binnenlopen, of na doorverwijzing van huisarts, school of andere instantie. Met Tejo willen we tegemoetkomen aan dringende hulpvragen om in een vroegstadium geholpen te worden zodat de probleemsituatie niet verder escaleert.

Bekijk dit goed doel