CHOCO

Ten voordele van HACHIKO

We zijn zelf zot van chocolade en alles wat met chocolade te maken heeft. We vinden dan ook plezier in het experimenteren met chocolade. Een tijdje geleden maakten we voor ons zelf en de familie eens een paar potjes choco. Bleek dat deze choco wel gesmaakt werd door onze familie!
Met het oog op de Warmste Week hadden we dan ook het idee om opnieuw potjes choco te maken en deze te verkopen voor 5 euro per potje. De opbrengst schenken we integraal naar Hachiko vzw.

Waarom dit goed doel?

Het is de combinatie van mens en dier die ons in dit doel inspireert. Zelf ervaren we hoe de liefde van en voor een hond een meerwaarde biedt aan je leven. Voor mensen met een beperking en mensen met epilepsie kunnen deze honden een grote rol spelen in het behouden van een kwaliteitsvol leven en hebben ze tevens ook een belangrijke signaalfunctie. Het opent mogelijkheden en toekomstperspectieven. Zowel hond als mens halen hierbij het beste uit de ander naar boven.
We zijn ook overtuigd van het nut van honden/dieren in de zorgsector. Honden zijn echte gezelschapsdieren en laat dat nu precies van essentieel belang zijn voor mensen opgenomen in een ziekenhuis of in een woon- en zorgcentrum. We hopen dan ook dat Hachiko met deze steun verder kan evolueren en de honden in diverse zorgvoorzieningen kan inzetten om de mensen te ondersteunen en te vergezellen.

HACHIKO

Hachiko vzw verandert levens door hulphonden te schenken aan personen met een motorische beperking en meldhonden aan personen met epilepsie. Assistentiehonden worden speciaal opgeleid om taken uit te voeren die voor het baasje niet evident of zelfs onmogelijk geworden zijn. Een assistentiehond is echter zoveel meer dan enkel praktische hulp. Ze zijn een steun en toeverlaat, een beste vriend en een bliksemafleider van de beperking. Wat zijn taak ook wordt, elke assistentiehond stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn baasje. Een assistentiehond opent dus letterlijk én figuurlijk nieuwe deuren. Eén geplaatste assistentiehond die levenslang opgevolgd wordt, kost onze vereniging 25 000 euro. Omdat Hachiko niet wil dat de aanvrager van een assistentiehond een financiële drempel ervaart, schenken we onze honden gratis. Om dit te kunnen realiseren zijn we afhankelijk van giften en sponsoring.

Bekijk dit goed doel