Chips for Life!

Ten voordele van MS-Liga Vlaanderen

Mensen lusten altijd wel eens een chipje, en je kan er dan nog eens het goede doel mee steunen ook! MS zet je wereld plots op z'n kop, en ook al is er al veel onderzoek naar gebeurd en staan ze hier al ver, er kan altijd nog wat bij... Vandaar: chips for life!

Waarom dit goed doel?

Mijn zus kreeg in september dit jaar de diagnose MS, na een hele reeks onderzoeken, tests, verkeerde diagnoses, enz...
Om de MS-liga en het onderzoek naar hulpmiddelen te kunnen steunen, wou ik graag iets ondernemen...
En daarom verkopen wij Chips voor life, het aangename aan het nuttige koppelen! :-)

MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen vzw is er in eerste instantie voor personen met MS (PmMS) en hun omgeving.

MS is een chronische, ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. Het ziekteverloop is moeilijk voorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.
De verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Daarom zet MS-Liga Vlaanderen in op 7 verschillende pijlers: informeren, sensibiliseren, psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, lotgenotencontact, belangenverdedigingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Door de unieke combinatie van professionele medewerkers en vrijwilligers is MS-Liga Vlaanderen vzw aanwezig in alle Vlaamse provincies en Brussel.

Bekijk dit goed doel

Video's