Chillen voor het goede doel

Ten voordele van Artsen Zonder Vakantie

Je beluistert in de hoofdbibliotheek van Evergem, gezeten in een echte vliegtuigstoel de audiofilm 'Titanic Airlines' tijdens het genot van een kopje koffie en een stukje taart in ruil voor een vrije bijdrage voor Artsen zonder Vakantie. De actie loopt iedere woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur in de bib van Evergem, Bibliotheekstraat 12 te Evergem.

Waarom dit goed doel?

vinden we een formidabel engagement.

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie is een Belgische niet-gouvernementele organisatie die duurzame partnerschappen aangaat met 37 ziekenhuizen in 5 landen in Sub-Sahara Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, Rwanda en de Democratische Republiek Congo. We ijveren voor de lange-termijnversterking van deze ziekenhuizen, zodat zij de plaatselijke bevolking goede gezondheidszorg kunnen bieden.
Jaarlijks organiseert Artsen Zonder Vakantie ruim 140 zendingen en andere vormingsactiviteiten binnen onze partnerziekenhuizen. Dit kunnen we dankzij het engagement van circa 320 Belgische ‘terreinvrijwilligers’ en met experten ter plaatse.
Het doel is de kennis en expertise van de ziekenhuismedewerkers te doen toenemen, hospitalen te voorzien van adequaat medisch materiaal en de interne organisatie van de ziekenhuizen te verbeteren.

Bekijk dit goed doel