Chill and Dance for life

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Fuif / dansavond (privé evenement via aparte registratie) om geld in te zamelen.

Waarom dit goed doel?

Dementie uit zich op vele manieren... in mijn eigen familie en vriendenkring heb ik zo al ondervonden hoe een leven een totale ommekeer kent.
Het vergeten van de herinneringen van je eigen leven is ontzettend confronterend. Voor de persoon zelf, en ook voor zijn / haar omgeving.
Elk sprankeltje hoop om via onderzoek meer te weten te komen over deze ziekte moet absoluut ondersteund worden
Het doel van deze vzw om via 'De Warmste Week' dit jaar zich te richten naar mensen met jongdementie, is een heel mooi initiatief dat ik graag met mijn actie wil ondersteunen.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel

Video's