Child Free Shopping Day

Ten voordele van De Landgenoten

Na het grote succes van de vorige editie zal ons kinderdagverblijf Alles Kidzz te Antwerpen ook dit jaar geopend zijn op winkelzondag 15 december 2019. De opbrengst gaat integraal naar De Landgenoten.

Waarom dit goed doel?

Al bijna 15 jaar bestaat Alles Kidzz ondertussen, het kinderdagverblijf in Antwerpen dat toont dat het ook ànders kan. Bio-voeding is sinds onze start in 2005 één van de pijlers waarop onze werking gestoeld is. Daarbij trachten we zoveel mogelijk aandacht voor en ondersteuning van bio-landbouw te bewerkstelligen. De Landgenoten is daarom een logische keuze als goed doel waaraan ons team zijn actie wil wijden!

De Landgenoten

Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? Elke week stoppen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Onze boeren moeten steeds meer produceren voor minder geld, en vinden geen opvolger. Door het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden geraken bovendien onze bodems uitgeput, met nefaste gevolgen voor klimaat en milieu.

Jonge starters willen het anders doen: landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, die CO2 uit de lucht omzetten naar koolstof in de grond, wat zorgt voor minder erosie of overstromingen. Voor vele boeren is landbouwgrond echter onbetaalbaar. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

De Landgenoten kopen en beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Bekijk dit goed doel