Chasse Patate goes 4 Pets

Ten voordele van DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Gedurende 2 weekends zullen er bij ons in het cafe 2 fietsen op rollen staan die per kilometer gesponsord zullen worden en daarnaast zullen er ook tafels ter beschikking staan om lekker een potje te kaarten tegen betaling natuurlijk.

Waarom dit goed doel?

Omdat onze trouwe huisdieren te weinig aandacht krijgen en jammergenoeg teveel aan hun lot worden overgelaten met als gevolg dat ze worden gedumpt in een asiel of ergens anders worden achtergelaten. Maar ook daar hebben ze de nodige voeding en verzorging nodig en ook dit alles kost geld en daarom hoop ik dat we met deze actie een mooie bijdrage kunnen schenken aan deze organisatie.

DIERENASIEL DE LEIESTREEK

Objectieven:
Verloren dieren een tijdelijke verzorging geven.
Afgestane en verwaarloosde dieren opnemen en een nieuwe thuis bezorgen.
Inbeslaggenomen dieren verzorgen.
Non-euthanasie beleid.
Opsporing van verloren/gevonden dieren.
Begeleiden van nieuwe eigenaars.
Pleegouder-programma.
Volksgezondheid: beheersing zwerfkattenpopulatie.
Eerste opvang en verzorging uitheemse zoogdieren, vogels en in het wild levende dieren.
24/24 u bijstand gemeente en politie bij verloren dieren en bij problemen met dieren en eigenaars
Re-integratie probleemjongeren, langdurige werklozen, taakgestraften in het werkmilieu.
Educatieve en therapeutische bezoeken in scholen en bejaardentehuizen.

Bekijk dit goed doel