Charity Tasting

Ten voordele van Nesteling

Wij brengen vier flessen in en er staan vier slots open om in te vullen. Indien je een fles meebrengt betaal je niets, anders 35 euro. Flessen worden verloot op het einde van de avond en alles gaat integraal richting Nesteling.

Waarom dit goed doel?

Omdat we lokale doelen willen steunen en deze organisatie doet fantastisch werk!

Nesteling

Nesteling vzw werd opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking omdat de realiteit ons leert dat er ellenlange wachtlijsten zijn bij voorzieningen voor mensen met een beperking.

Nesteling vzw stelt zich tot doel om aangepaste en betaalbare huisvesting alsook dag- en nachtondersteuning aan te bieden aan kinderen met een beperking en een ondersteuningsconcept te ontwikkelen dat hen toelaat de regie te blijven voeren over de eigen levenskwaliteit.

Daarom richt Nesteling vzw een kleinschalig woonproject op dat aan deze kinderen een warme thuis en een mooi toekomstperspectief biedt.

Bekijk dit goed doel