CGI for Warmth

Ten voordele van VOC Neteland

CGI Walk Around the World : 5€ per deelnemende werknemer gaat naar de WW. Binnenkort gaan we ook van start met het Lunch for Warmth, Breakfast for Warmth (gemaakt door het Management team) en andere activiteiten zullen zeker nog volgen.

Waarom dit goed doel?

Eén van onze medewerkers is betrokken bij deze organisatie.

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel