Carwash L6 basisschool Immaculata

Ten voordele van Oranje vzw

We organiseren een carwash op vrijdagnamiddag 13 december (net na de toetsen). Voor 10 euro wassen we auto’s op de speelplaats. Ze zullen nog nooit zo geblonken hebben! Als de auto hier op 13 december niet kan raken kunnen de kinderen ook een ‘carwash’ thuis organiseren.

Waarom dit goed doel?

We willen de kinderen van het zesde leerjaar laten kennis maken met Oranje. Oranje helpt ervoor zorgen dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn in deze wereld. Met onze opbrengst zal er materiaal gekocht worden voor hun speelpleinwerking. Ook zal onze bijdrage ervoor zorgen dat nog meer kinderen kunnen deelnemen aan de zomerkampen. In januari komt een medewerker van Oranje aan het zesde leerjaar uitleg geven over hun werking. Door Oranje te steunen willen we kinderen met een beperking gelukkig maken.

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel