Cartreffen

Ten voordele van AUTISME LIMBURG

Het 'Cartreffen' voorziet gratis ritten op het rallycircuit voor alle personen met een handicap. Personen zonder handicap betalen per rit. Op deze manier verzamelen we geld in voor het goede doel: Autisme Limburg vzw

Waarom dit goed doel?

Voor ons event 'Cartreffen' kiezen we jaarlijks een goed doel om te steunen. Omwille van de leuke samenwerking met het vrijwilligersteam van Autisme Limburg willen we de opbrengst van 2019 aan deze vzw schenken.

AUTISME LIMBURG

De vzw Autisme Limburg is een vrijwilligersorganisatie met als doel de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning en bijstand te stimuleren en te organiseren voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis.
Concreet realiseren we dit via:
- Een gespecialiseerde speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met autisme (3-21 jaar) te Hasselt, Pelt en Maasmechelen voor 180 kinderen.
- De jeugdwerking de Spetters voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme vanaf 6 jaar te Hasselt voor 170 actieve leden.
- Diverse workshops voor tieners en (jong)volwassenen met autisme
- Een Paarden- en crea-atelier te Diepenbeek

Bekijk dit goed doel