Carnaval for life

Ten voordele van MS-Liga Vlaanderen

Ieder jaar verkopen wij wafels voor onze carnavalsgroep. Dit jaar schenken we per verkochte doos wafels, 1 euro aan het goede doel

Waarom dit goed doel?

Onze vrijwilligers (verantwoordelijke) van de carnavalsgroep groep lijden aan MS. Ondanks hun ziekte blijven zij ons helpen door verantwoordelijke te zijn tijdens onze carnavalsstoeten

MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen vzw is er in eerste instantie voor personen met MS (PmMS) en hun omgeving.

MS is een chronische, ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel. Het ziekteverloop is moeilijk voorspelbaar en erg divers. Daarom wordt multiple sclerose ook wel de aandoening met 1000 gezichten genoemd.
De verschillende zichtbare en onzichtbare symptomen hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Daarom zet MS-Liga Vlaanderen in op 7 verschillende pijlers: informeren, sensibiliseren, psychosociale begeleiding, financiële ondersteuning, lotgenotencontact, belangenverdedigingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Door de unieke combinatie van professionele medewerkers en vrijwilligers is MS-Liga Vlaanderen vzw aanwezig in alle Vlaamse provincies en Brussel.

Bekijk dit goed doel