Care for carers

Ten voordele van Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw

Op 10 december 2019 organiseert JongVLD Gent een lezing rond mantelzorg en dementie, met o.a. Dr. Sophie Vandepitte (PhD) en een getuigenis van een mantelzorger.
Voorafgaand verkopen we over verschillende evenementen, maar ook tijdens de lezing zelf, allerlei lekkers én tombolatickets voor onze reuzetombola.
De hoofdprijs verklappen we nog niet, maar het winnende lotje wordt getrokken na de lezing, en daar kan ook de prijs worden afgehaald!

Waarom dit goed doel?

Jong VLD Gent is een Gentse vereniging, die kiest voor een vereniging uit onze regio, waar we voeling mee hebben.
Die voeling wordt helaas versterkt door het feit dat één van onze leden zijn vader reeds verloor aan Jongdementie, en enkele andere leden ouders en familieleden hebben die hieraan lijden.
Daarnaast zijn sommige leden van dichtbij betrokken bij de gezondheidszorgorganisatie, en merken we nog steeds hoe chronische doch fatale aandoeningen - behalve kanker - en vooral zij die zorgdragen voor mensen met zo'n aandoening, vaak vergeten worden. De ondersteuning is ondermaats...
Het thema ligt ons dus zeer na aan het hart. We willen dan ook heel erg graag ons steentje bijdragen om mensen met (jong)dementie en hun mantelzorgers een hart onder de riem te steken.

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw

De NeuzeNeuze Contactclowns zijn tedere contactmakers voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. In het buitenland noemt men ze ook wel Gentle clowns omdat ze in contact gaan met emoties zoals plezier, verdriet, boosheid en angst. Ze zijn actief in gans Vlaanderen en gaan langs in heel wat zorgcentra. Hoe broos het contact met bewoners en cliënten soms kan zijn, voor hen is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren. Uw steun kan ervoor zorgen dat zij nog veel meer kwetsbare en geïsoleerde mensen die in een voorziening verblijven kunnen bereiken.

Bekijk dit goed doel