Car - Bike Wash

Ten voordele van OBC De Waai

Wassen auto's en fietsen van het personeel en bezoekers .
Woensdag , 20 november 2019 vanaf 08 u00 - 12 u 00
Zaterdag , 23 november 2019 vanaf 08u00 tot 15u 30
Woensdag , 27 november 2019 vanaf 08u00 tot 13u30 .

Waarom dit goed doel?

Omdat elk kind het recht heeft op een WARME THUIS !

OBC De Waai

opvang van kwetsbare jongeren & kinderen.
Jongeren en kinderen die niet altijd naar huis kunnen.
Jongeren en kinderen die niet altijd dezelfde kansen hebben kunnen genieten dan anderen.

Bekijk dit goed doel