Candy for life

Ten voordele van De Kade

Caro (12 jaar) verkoopt zakjes snoep ten voordele van VZW De Kade.
Ze heeft een visuele beperking en volgt er les in het BUSO Spermalie.
Per zakje snoep vraagt ze 5 euro om ‘haar’ school te steunen.

Waarom dit goed doel?

Caro (12 jaar) verkoopt zakjes snoep ten voordele van VZW De Kade.
Ze heeft een visuele beperking en volgt er les in het BUSO Spermalie-De Kade .
Per zakje snoep vraagt ze 5 euro om ‘haar’ school te steunen.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel