Candy for Charity II

Ten voordele van Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

Het ganse jaar verkoop ik zelgemaakte snoepzakjes op het werk, aan familie en vrienden.

Waarom dit goed doel?

Nadat mijn broer is overleden hebben mijn ouders heel veel steun gehad aan OVK.

Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

OVK is een lotgenotenorganisatie van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Dit ingrijpend drama bracht ons samen. We besloten ons te verenigen om andere families te ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan.

De werking van OVK heeft drie pijlers:

- hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
- de (professionele) opvang en de begeleiding van de nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
- sensibilisatie en activering inzake verkeersveiligheid.

Bekijk dit goed doel