Candles for Lyme

Ten voordele van Time for Lyme vzw

Al sinds ik mij herinner, zorgt mijn moeder voor gezelligheid in huis door elke avond het hele huis te verlichten met kaarsjes. Helaas is vorig jaar bij haar de ziekte van Lyme vastgesteld, een sluimerende en redelijk onbekende ziekte voor zowel dokters als onze omgeving. Nu zij langdurig thuis is om te vechten tegen deze ziekte, steekt zij al bij het ochtendgloren kaarsen aan als troost, maar ook omdat ze hieruit hoop en kracht put.

Met onze actie willen wij geld inzamelen en de maatschappij bewust maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte, die helaas iedereen kan treffen. Ook willen we vragen om meer onderzoek uit te voeren naar het juiste geneesmiddel en een gepaste behandeling.

Waarom dit goed doel?

Mijn moeder en ik zijn zelf ook getroffen door de ziekte van Lyme (chronisch). We merken dat deze ziekte op weinig begrip kan rekenen, juist omdat er veel foute informatie de wereld ingestuurd wordt. Bovendien vinden we het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar een ziekte die, net zoals kanker, iedereen kan treffen.

Time for Lyme vzw

vzw Time For Lyme is een overkoepelende organisatie van waaruit projecten rond de ziekte van Lyme worden georganiseerd en die correcte informatie wil verspreiden in de media over de ziekte van Lyme.

Time For Lyme richt zich tot mensen met de ziekte van Lyme, hun naasten, artsen en andere mensen met invloed, alsook de gewone burger. Dit omdat iedereen deze ziekte kan krijgen en er vaak een fout beeld heerst over de ernst van de ziekte.

Bekijk dit goed doel