Caloriën for life

Ten voordele van De Dorpel

We organiseren van 16 tot 20 december intern een "warmste week" op onze school waarbij we tal van activiteiten laten plaatsvinden i.v.m. vriendschap, solidariteit, samenwerken,... Dit jaar zullen we onze activiteiten opentrekken naar de buurt, de gemeente van onze school. We verspreiden wenskaarten onder de inwoners die in onze schoolbuurt wonen, we bezoeken een zorgcentrum om leuke activiteiten te doen met de inwoners, we gaan vrijblijvend mensen helpen op de parking van het warenhuis met het dragen van zware winkeltassen, in en uitladen van winkelkarren én we doen officiële actie voor De Warmste Week.

Waarom dit goed doel?

Gekozen door de leerlingen van onze school

De Dorpel

De Dorpel wil maatschappelijke uitsluiting bestrijden van mensen die in armoede leven in Herentals en omgeving. Daarom willen wij:
1. een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en diensten, inspelend op de noden van de doelgroep. (basiswerking)
2. mensen in armoede erkennen en groeikansen bieden met als doel het verhogen van eigenwaarde en het gevoel van gelijkwaardigheid waardoor zij krachtig genoeg worden om voor zichzelf op te komen (empowerment)
3. in onze maatschappij de positieve beeldvorming van mensen in armoede bevorderen om uitsluiting (stigmatisering) tegen te gaan.
4. blijven investeren in het aanwerven en vormen van vrijwilligers om deze missie te kunnen volbrengen.

Bekijk dit goed doel