calendar girls Dranouter

Ten voordele van CAW Centraal-West-Vlaanderen

We maken zelf kalenders met foto's van sterke vrouwen .
Die gaan we dan verkopen op verschillende plaatsen in de westhoek.
Lokale handelaars, deur-aan-deur , enz. .

Waarom dit goed doel?

We kiezen opvang voor vrouwen .
Omdat we het belangrijk vinden dat vrouwen in nood ergens terecht kunnen .
Zowel mentale en materiële ondersteuning krijgen kan het verschil maken voor iedere vrouw in nood !!

CAW Centraal-West-Vlaanderen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk…
Iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Daarvoor is het CAW er!
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.

Bekijk dit goed doel