Cakes Voor life

Ten voordele van groepsopvang De Vlindertuin

We voorzien 4 verschillende soorten cakes die verkocht worden op het grootouderfeest en daarna kan er via een bestelformulier cakes besteld worden.

Waarom dit goed doel?

Als medewerker willen we ons steentje bijdragen aan de warmste week voor de vzw waar we voor werken.
We maken 4 soorten cakes die verkocht worden op bestelling. Met het grootouderfeest doen we de eerste verkoop. Daarna kan er steeds besteld worden.
We danken Buf-fete voor de ingredienten. www. buf-fete.be

groepsopvang De Vlindertuin

We zijn een vzw die tracht kinderen met en zonder beperking zo goed mogelijk samen te laten opgroeien en van mekaar te laten leren. We doen dit door invloeden van Bodymap, basale stimulatie, Sherbourne te gebruiken. Daarnaast hebben we een snoezeltuin aangelegd die we openstellen voor verschillende groepen oa scholen, kinderen met beperkingen, mfc's maar ook wzc voor de ouderen die hier ook nut van ervaren. Deze zal openen in 2019.

Bekijk dit goed doel