Cakepops for life

Ten voordele van CAW Oost-Vlaanderen

Naast de rospot en soepverkoop in het kader van de warmste week verkopen we nu ook cakepops. Hierdoor trachten we zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen zodat we dit kunnen schenken aan slachtofferhulp.

Waarom dit goed doel?

Daders van seksueel misbruik en hun behandeld team kozen ervoor geld in te zamelen voor CAW Oost-Vlaanderen. Meer bepaald voor slachtofferhulp.

CAW Oost-Vlaanderen

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen biedt deskundige hulpverlening aan iedereen met een welzijnsvraag. Er kloppen jaarlijks bijna 29.000 mensen met een hulpvraag aan bij CAW Oost-Vlaanderen.

Bekijk dit goed doel