Cakejes Zonder Naam

Ten voordele van Bond zonder Naam

Met onze 2 klassen van het 2de jaar Sociale en Technische Vorming bakken we kleine cakejes in de kookles. We werken ze verschillend af, met appeltjes, rozijntjes, chocolade, ... en maken een assortimentje in een zakje van 5. We bevestigen er het labeltje van BZN aan en leggen aan onze leerlingen het doel uit. We gaan hierover in gesprek. Daarna gaan samen op stap rond de markt van Kortrijk en proberen onze cakejes te verkopen. Onze leerlingen zijn alvast heel enthousiast.

Waarom dit goed doel?

Samen met mijn leerlingen willen we cakejes bakken voor kansarme kinderen. Mijn leerlingen even laten stilstaan bij het feit dat we het goed hebben en hen laten realiseren dat niet ieder kind dit geluk heeft.
Samenwerken in de keuken en samen op stap gaan om te verkopen, verbindend werken.
Ik ben vrijwilliger geweest voor BZN, op deze manier draag ik mijn steentje bij, en breng ik de waarden van BZN over naar mijn leerlingen.

Bond zonder Naam

MMMM... KOEKJES ZONDER NAAM
1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt kansarm geboren. Voor hen bakken wij Koekjes zonder Naam. Bak jij ook mee?

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. Een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en te helpen in hun groei. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap. Samen met 1.000 vrijwilligers bieden we tegengewicht met ontmoeting en verbinding in een gepolariseerde samenleving.

Bekijk dit goed doel