Cake voor Sportpret

Ten voordele van Sportpret

We verkopen zelfgemaakte lekkernijen: cake, wafels, allerlei koekjes.

Waarom dit goed doel?

We kennen de oprichter van Sportpret persoonlijk. Hij helpt zoveel kinderen aan een leuke tijd, weg van de thuissituatie en de armoede. Hij opent letterlijk een deur naar een ander leven. Ik werk met kansarme kinderen en ik hoor van hen hoeveel verschil het maakt als zij ook eens kunnen meedoen met een activiteit die voor kansrijke kinderen heel normaal is.

Sportpret

Sportpret vzw organiseert gratis sport- en spelactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. We organiseren onder andere Sportpretdagen tijdens de paas- en zomervakantie en Sportpret Na School tijdens het schooljaar. We werken steeds samen met lokale armoedeorganisaties. Momenteel zijn we actief in Antwerpen, Turnhout en Sint-Niklaas.

We kunnen rekenen op een grote groep opgeleide vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten te begeleiden.

We willen deze kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden met zo weinig mogelijk drempels, daarom zijn onze activiteiten gratis voor de kinderen.

Alle deelnemers krijgen een T-shirt van ons en tijdens de activiteiten drinken en fruit. Zo proberen we ook te sensibiliseren rond gezonde voeding in combinatie met voldoende beweging.

Bekijk dit goed doel