Cake voor de warmste week

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

Voor en na schooltijd verkopen we cake en schenken we koffie en chocomelk in een gezellige kerstsfeer. Wie dat wilt kan ook een stukje cake meenemen naar het werk, naar huis en mag steunen met een vrije bijdrage. Ook de vertegenwoordigers van het VOC in Malderen zijn aanwezig met een infokraampje waar je meer te weten kan komen over hun werking. Wie dat wenst kan dan ook zijn/haar voorraad vetbolletjes, vogelhuisjes, zaden enz. aanvullen. Elk bedrag van ongeveer 50 euro zorgt voor een extra vierkante meter terrein dat gevrijwaard wordt!

Waarom dit goed doel?

We kozen er 2 jaar geleden reeds voor om met onze school het VOC van Malderen te steunen. Uitzonderlijk doen we dat dit jaar opnieuw omdat de terreinen waarop het VOC gevestigd is binnenkort verkocht worden. Er is dus dringend financiële steun nodig, zodat het VOC zélf eigenaar kan worden van het (grotere) terrein. Enkel zo kan de toekomstige werking van het VOC in Malderen gegarandeerd blijven.

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel