Cake voor de warmste week

Ten voordele van Kune Forte

We verkopen in onze 7 bakkerijen cakejes per 2 verpakt voor 5€.
Van die 5€ gaat 3€ naar Kune Forte.

Waarom dit goed doel?

De drijvende kracht achter dit project is al vele jaren een trouwe medewerkster.
Zelf heeft ze 2 zonen met een beperking waar ze zich met een ongelofelijk enthousiasme voor inzet.
Stilaan kunnen deze jongens begeleid zelfstandig gaan wonen.
Hier is natuurlijk veel zorg en ondersteuning (en geld) nodig.
De vzw Kune Forte wil hiervoor via verschillende acties de nodige fondsen voor verzamelen.
Wij willen met onze bakkerijen ons steentje bijdragen.

Kune Forte

De VZW Kune Forte zet zich in voor een groep volwassenen met beperking die op 16/11/2019 in een woonproject voor mensen met beperking stappen in Brecht.
Hierbij hebben ze begeleiding/zorg nodig en door de lange wachtlijsten zijn de nodige budgetten hiervoor niet beschikbaar. Door het organiseren van verschillende activiteiten tracht de VZW aan de nodige financiële middelen te geraken om de begeleiding te betalen.

Bekijk dit goed doel