Cake for life

Ten voordele van Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Ik zal zowel cake (natuur) als appelcake verkopen op 2 zondagen in december, namelijk 8 en 15 december 2019. Deze zullen verkocht worden op het pleintje in de Audenhovenlaan te Boortmeerbeek, tussen het fruitkraam en het kippenkraam.

Waarom dit goed doel?

Elk kind verdient evenveel kansen! Evenveel kansen betekent vooral dat elk kind zou kunnen doen wat die graag zou willen doen.

Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Het Kinderfonds de Tondeldoos VZW bindt de strijd aan tegen kinderarmoede en de daarmee gepaard gaande achterstand en uitsluiting in Dendermonde. Het ultieme doel is optimale groei- en ontplooiingskansen geven aan kinderen die in armoede leven. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten; uitdelen van voedselpakketten, huisbezoeken, zoeken naar structurele oplossingen voor sociale en financiële problemen, activiteiten met en voor de kinderen,... Hiernaast zamelen wij tweedehands kledij, speelgoed, huisraad en schoolmateriaal in dat wij gratis uitdelen aan onze gezinnen. Wij zijn financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften worden met de grootste dank aanvaard.

Bekijk dit goed doel