Café chantez !!

Ten voordele van aPart vzw

Aperitief concert in combinatie met kindervoorstelling, met braadworsten!!

Waarom dit goed doel?

Het jeugdhuis heeft link met vzw albezon. Oud leden van het jeugdhuis zijn er 3 jaar lang als vrijwillige permanenten gaan wonen en werken. Nog steeds zijn ze actief begaan met albezon, in verschillende werkgroepen. Onder hun impuls zijn er ook al 2 werkkampen geweest om de accommodatie ter plekke te verbeteren!!

aPart vzw

Vzw aPart is een organisatie binnen Jongerenwelzijn en onderwijs die zich inzet voor de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen, via een divers palet van begeleiding (Residentiële opvang, Contextbegeleiding, dagbegeleiding, Ondersteunende begeleiding, Begeleiding bij Autonoom Wonen, Time-out begeleiding, Dagbesteding op een boerderij, atelierwerking, Ondersteuning persoonlijke ontwikkelingstrajecten,.....). Tevens worden een aantal innovatieve projecten georganiseerd zoals een kleine wooneenheid voor jongeren uit jeugdhulp, arbeidsactiveringstrajecten voor jongvolwassenen, een ontmoetingsplaats voor kwetsbare aanstaande en jonge mama's. In Albezon (Zuid-Frankrijk) worden vakantiekampen georganiseerd.

Bekijk dit goed doel

Video's