Café... Chanter !!!

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Een warm en sfeervol cafeetje bij ons thuis, met hapjes, drankjes, een playlist vol meezingers voor jong en oud én zangboekjes!
Dit jaar alweer de 3e editie!

Waarom dit goed doel?

Joyce en Milan maken respectievelijk meer dan 13 en 11 jaar deel uit van ons gezin.
Er zijn nog veel andere kinderen zoals hen die nood hebben aan een warme thuis.
Pleegzorg faciliteert dit uitstekend, met toch wel beperkte middelen.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel

Video's