cactus for Life

Ten voordele van Dolm vzw

mini cactussenverkoop op kerstmarkt

Waarom dit goed doel?

wij hebben hart voor kinderen met leerproblemen

Dolm vzw

vzw Dolm is een onafhankelijk orthopedagogisch centrum voor onderzoek en begeleiding van leerproblemen (lezen/spellen/rekenen). Wij richten ons tot alle kinderen en jongeren met leermoeilijkheden ongeacht hun sociaal-economische status. Omdat het tarief van de begeleiding wordt bepaald door het nettogezinsinkomen, bereiken wij heel wat kansarme gezinnen.
Na een uitgebreid individueel onderzoek, stellen we een begeleidingsplan op, op maat van het kind. Daarop volgt een wekelijkse individuele begeleiding van 1 uur. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met alle betrokken partijen (ouders, school, CLB, ...). Om die prijs voor begeleiding en onderzoek zo laag mogelijk te houden, zijn we steeds op zoek naar sponsoring.

Bekijk dit goed doel