Cactus for life

Ten voordele van Dolm vzw

Op 23 november gaan we cactussen verkopen op de markt in Mechelen (centrum). De opbrengst van de verkoop gaat naar vzw Dolm, om de begeleiding van kinderen met leerproblemen betaalbaar te houden voor iedereen die het nodig heeft.

Waarom dit goed doel?

We willen de begeleiding van kinderen met leerproblemen betaalbaar houden voor iedereen die het nodig heeft.

Dolm vzw

vzw Dolm is een onafhankelijk orthopedagogisch centrum voor onderzoek en begeleiding van leerproblemen (lezen/spellen/rekenen). Wij richten ons tot alle kinderen en jongeren met leermoeilijkheden ongeacht hun sociaal-economische status. Omdat het tarief van de begeleiding wordt bepaald door het nettogezinsinkomen, bereiken wij heel wat kansarme gezinnen.
Na een uitgebreid individueel onderzoek, stellen we een begeleidingsplan op, op maat van het kind. Daarop volgt een wekelijkse individuele begeleiding van 1 uur. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met alle betrokken partijen (ouders, school, CLB, ...). Om die prijs voor begeleiding en onderzoek zo laag mogelijk te houden, zijn we steeds op zoek naar sponsoring.

Bekijk dit goed doel