BWK Quizmas

Ten voordele van Buurtwerk 't Lampeke vzw

Kerstquiz, georganiseerd voor en door het departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven

Waarom dit goed doel?

Tegen sociale armoede waar ik er dagelijks mee geconfronteerd word in mijn eigen stad. Ze verrichten prachtig werk en ik wil ze hier zeker in blijven steunen.

Buurtwerk 't Lampeke vzw

Buurtwerk 't Lampeke zet zich in, in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en komt op voor de grondrechten van mensen in (kans)armoede. Dit doet ze door een uitgebreide basiswerking (dagopvang, kinderwerking, jongerenwerking en buurthuis), projectwerking en beleidsbeïnvloedend werken. De thuisbasis is Leuven maar 't Lampeke heeft een uitstraling in heel Vlaanderen.

Bekijk dit goed doel