Buurtcomite De Dellekens - Cogelsdreef steunt TEJO

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Een gezellig wijk in Bouwel (straten rond De Dellekens en Cogelsdreef) organiseren elk jaar met kerst en nieuwjaar een nieuwjaarsdrink aan de kerststal van de wijk. Het buurtcomite heeft beslist om een deel van deze opbrengst dit jaar te schenken aan TEJO.

Waarom dit goed doel?

Ons buurtcomite van het gezellig dorpje Bouwel heeft er dit jaar voor gekozen om jongeren te ondersteunen die psychische problemen hebben. TEJO zorgt ervoor dat de jongeren met dringende hulpvragen bij hun terecht kunnen; laagdrempelig en zonder lange wachtlijsten. Elk jaar organiseren wij een nieuwjaarsdrink in onze wijk bij de kerststal. Wij vragen democratische prijzen aan onze buren en een groot deel vd opbrengst schenken we telkens aan een goed doel.

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel