Burlesque around the world

Ten voordele van De Zorgclowns en Compagnie

Het groot zomerverlof is gedaan, maar wij blijven in vakantiesfeer!

Laat je meevoeren op een Burlesque reis rond de wereld!
Een 2 uur durende verleidelijke reis met Sinners Dollhouse van Parijs naar the Midwest, passerend langs Las Vegas en nog vele andere plaatsen..
Boek je vliegtuigticket en volg de instructies van onze begeleiders om jullie van de ene verbazing naar de andere te brengen.

Hiernaast is er ook een tombola met veel leuke prijzen!

Een benefiet georganiseerd in het kader van de warmste week, ten voordelen van De Zorgclowns vzw.
De Zorgclowns & Co brengen een magisch moment van verlichting aan kinderen, jongeren & volwassenen die zorg nodig hebben door o.a. een beperking of een ziekte.
Alle opbrengsten gaan naar de Zorgclowns vzw dus kom genieten van een zalige Burlesque reis en steun zo een goed doel.

Waarom dit goed doel?

We hebben een warm hart voor initiatieven die ontspanning willen brengen in het leven van mensen die het hard nodig hebben.

De Zorgclowns en Compagnie

De Zorgclowns & Co brengen een magisch moment van verlichting aan kinderen, jongeren & volwassenen die zorg nodig hebben door o.a. een beperking of een ziekte. Iemand die zorg nodig heeft wordt geconfronteerd met wat hij niet (meer) kan. De Zorgclowns richten zich op wat wel nog kan, in een moment van contact waarin alles mogelijk is en laten iemand zo weer stralen. In een nauwe samenwerking met het personeel zijn onze clowns een aanvulling op het zorgaanbod. Via onderzoek en multidisciplinaire projecten zoeken we steeds naar vernieuwing in het vak clownstherapie. We bezoeken voorzieningen voor mensen met een beperking, met psychologische problemen, ziekenhuizen en zorgcentra.
Draagt u dit initiatief een warm hart toe?

Bekijk dit goed doel