Bureaustoelenrace

Ten voordele van ALS Liga

Binnen de zorgsector worden we geconfronteerd met een steeds grotere berg administratie. We raken met onze bureaustoel niet meer tot bij de patiënt maar moeten teveel tijd achter de computer doorbrengen.
We willen met onze bureaustoelenrace niet enkel de beentjes strekken, maar ook onze vrienden en collega's van Bemok uitdagen. We voorzien niet enkel een race maar ook de nodige randanimatie.
Tijdens de race gaan we op zoek naar de meest actieve en sportieve dienst, maar is dat ook de dienst de het meest maatschappelijk geëngageerd is en het meeste sponsors weet te vinden voor het bureaustoelraceteam?

Waarom dit goed doel?

Recent kreeg een van de leerkrachten, die verbonden is aan onze kinder- en jeugdpsychiatrische dienst, de diagnose ALS. Na overleg met de directie stopte ze met het opnemen van de les- en andere opdrachten die ze al die jaren met zoveel enthousiasme en toewijding op zich had genomen. Door de ALS liga te steunen hopen we dat we mee ons steentje kunnen bijdragen om er in de toekomst voor te zorgen dat niemand nog hetzelfde moet meemaken.

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.

Bekijk dit goed doel