Build the Team (team sport)

Ten voordele van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

Door een goed inzetten van budget organsieerde Team Sport Kortrijk aka sportdienst Kortrijk een toffe teamnamiddag voor alle collega. Alle collega's kregen de mogelijkheid om een organisatie door te geven die hun nauw aan het hart liggen om persoonlijke redenen. De organisatie waar het geld naar toe gaat, werd gekozen adhv lottrekking.

Waarom dit goed doel?

Tijdens de teamdag sport (Team Sport Kortrijk) organiseerde we een toffe teambuilding. Met het overige budget willen we in het kader van de Warmste Week een organisatie die nauw aan het hart van een collega ligt ondersteunen. Dit gebeurde aan de hand van lottrekking.

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk

De Vaart is een organisatie, bestaande uit een 25-tal vrijwilligers, die instaat voor voedselbedeling aan minderbedeelden in de Kortrijkse regio.
Wekelijks ontvangen wij een 120-tal nood hebbende personen/gezinnen, die doorverwezen worden door het OCMW, Kind en gezin, CAW of andere sociale organisaties.
Om de veertien dagen mogen zij zich aanbieden om naargelang de gezinssamenstelling en naar eigen keuze een voedselpakket samen te stellen.
Dit komt neer op wekelijkse voedselhulp aan een 350-tal personen (gezinsleden).

Bekijk dit goed doel