Buffet for life.

Ten voordele van Protestants Sociaal Centrum - Vrouwenwerking

Vluchtelingenvrouwen koken de heerlijkste gerechten!

Waarom dit goed doel?

Het is heerlijk omiet exta te kunnen doen met vluchtelingen mama's en kinderen.

Protestants Sociaal Centrum - Vrouwenwerking

De Vrouwenwerking in de Kwekerijstraat staat open voor vrouwelijke vluchtelingen- en migranten vrouwen met psychosociale noden die erg geïsoleerd leven en op zoek zijn naar een netwerk. Er is een aanbod van taallessen, opvoedingsondersteuning, creatieve therapeutische sessies en uitstappen. Vrouwen worden toegeleid naar sport en cultuur. Via de presentie methodiek gaan we samen met de vrouwen op stap naar een betere manier van (over)leven.
De mama's en de kinderen voelen zich helemaal thuis op deze plek waar ze tot rust komen, zich geborgen voelen, samen lachen, dansen, koken, spelen en veel plezier maken. Werken in dit huis is als een belevingsreis die je raakt, je verrijkt en heel je wereld op zijn kop kan zetten. De vrouwen, de medewerkers, de vrijwilligers, de stagiaires, iedereen in huis draagt zijn steentje bij voor een mooiere multiculturele samenleving. Samen zijn wij sterk!

Bekijk dit goed doel