BSGO! Merelbeke Flora Warmathon voor VOC Merelbeke

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Op donderdag 10 oktober lopen al onze leerlingen voor ons goede doel. Zij lopen rondjes in ons schoolbos en laten zich sponsoren. Ouders komen supporteren.

Waarom dit goed doel?

VOC ligt dicht bij onze school, we gaan daar ook regelmatig op bezoek. Ouders/personeel werken daar soms als vrijwilliger.
Natuur, duurzaamheid is ook een thema belangrijk in de visie van de school/scholengroep.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel