Brushing for life

Ten voordele van CAW Antwerpen

Wij, Coiffure Modern, The Backstage zandhoven, In-2-Hair, Healthy , hair and skin brushen jouw haar voor het goede doel. Gedurende 3 u brushen wij met 8 kappers en vragen 25€ per brushing. Iedereen doet dit op vrijwillige basis en de opbrengst gaat integraal naar 'Kwaffuur oep wielen'' een project van CAW Antwerpen. Enkele lokale ondernemers zorgen voor een hapje en drankje waarvan de opbrengst ook integraal naar dit project gaat

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een kapsalon Coiffure Modern, samen met een aantal collega kappers uit het dorp willen wij een goed doel steunen dat gerelateerd is aan onze branche. Onze opbrengst gaat integraal naar Kwaffuur oep wielen een project van CAW antwerpen

CAW Antwerpen

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met alle vragen die te maken hebben met welzijn.

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving, hoe meer welzijn. CAW Antwerpen werkt op die domeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, administratie, geld, relaties enzovoort.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere aandacht.

Bekijk dit goed doel