Brunch tvv Persephone

Ten voordele van Persephone, Vereniging van vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte

Op 13 oktober geven wij met onze Golden Z club een brunch! De opbrengst zal naar Persephone gaan, een VZW die vrouwen met een beperking samenbrengt en hen steunt in het gezinsleven, de zoektocht naar een job en zelfredzaamheid in het algemeen.
De brunch gaat door in Groen Zuid, een gezellige moderne zaal in het rustige Hoboken. Kom en geniet van een smakelijke brunch!

Wat: een gevarieerde brunch incl. koffie, thee en fruitsap. Andere dranken aan de bar.
Waar: Dienstencentrum Groen Zuid, Fodderiestraat 117 2660 Antwerpen (Hoboken)
Wanneer: zondag 13/10 doorlopend van 10u tot 14u
Prijs: 20€ voor volwassenen en 15€ voor kinderen tot 12 j

Inschrijvingen door invullen van deze form: https://forms.gle/MQwEvDM84gir5dh19
én gepaste overschrijving op BE31 7360 4543 3955 met vermelding van naam en aantal personen.
Meer info: https://www.facebook.com/events/1313851368777912/

Niet vrij op 13/10? Vrije bijdrage kan ook met mededeling "Voor Persephone".

Waarom dit goed doel?

Onze organisatie, Young Antwerp Golden Z, zet zich in voor gendergelijkheid en vrouwenrechten en tracht de positie van vrouwen lokaal en wereldwijd te verbeteren. Als dochter van Zonta International is ons motto "Empowering women through service and advocacy".
Persephone VZW sluit perfect aan bij onze doelstellingen: de VZW versterkt en beschermt de positie van vrouwen met een beperking/chronische ziekte, een doelgroep die deze steun zeer zeker kan gebruiken. De vrouw is immers nog steeds de hoeksteen van het gezin terwijl van hen ook meer en meer verwacht wordt in het werkleven. Deze combinatie is vooral voor vrouwen met een beperking/chronische ziekte een grote uitdaging. Wij steunen Persephone dan ook graag om deze vrouwen te ondersteunen en stimuleren.

Persephone, Vereniging van vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte

Vrouw zijn en een beperking hebben, een specifieke situatie. Onze vzw draait sinds haar ontstaan in 1995 op ervaringsdeskundige vrijwilligers en is uniek in België;. Wij zijn actief in meerdere regio's.
Onze missie: wij, vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte, stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie. Zo krijgen we de stereotypen rond vrouwen met een beperking de wereld uit!
Onze werking baseert zich op 7 thema's: privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap, tewerkstelling, positieve beeldvorming.
Steun ons om onze zichtbaarheid te vergroten.

Bekijk dit goed doel