Brunch for Mobile School

Ten voordele van Mobile School

Sinds enkele jaren slaan we de handen in elkaar voor ons favoriet goed doel: Mobile School. Elk jaar proberen we geld in te zamelen: soep en jenever verkopen na de scoutsvergadering, onze wandeltocht laten sponsoren,... Dit jaar pakken we het grootser met een brunch voor 100 eters!

De brunch gaat door op 24 november in het gezellige Koek en Ei.

Op zaterdag 21 december wandelen we met de leiding en oudleiding van Scouts Kriko-m weer mee. We duwen de school van onze scoutsvriend Enzo tot in Kortrijk. Om hem niet te vergeten en even stil te staan bij alle vriendschap binnen onze scoutsfamilie. Om jonge kinderen die minder kansen krijgen een duwtje in de rug en hoop te geven.

Waarom dit goed doel?

Het goede doel dat ons, de oudleiding van Kriko-M, nauw aan het hart ligt is de Mobile School.
Het is al meer dan 10 jaar geleden dat onze scoutsgroep zijn goede vriend en eerste jaar jonggiver Enzo Vancoillie moest afgeven. In februari 2005 werd Enzo na een schooldag onderweg naar huis gegrepen door een trein en hij overleefde dit ongeluk niet. Wij moesten een geweldige vriend afgeven, er bleef een plaatsje leeg in onze wekelijkse scoutskarree.
Enzo die enkele weken voor het ongeluk de organisatie Mobile School had leren kennen, verloor toen meteen zijn hart aan dit goede doel en wilde zelf zo’n schooltje bouwen. De familie van Enzo besloot daarom zijn spaargeld aan de Mobile School te schenken en is tot op heden erg actief binnen deze organisatie.
De Mobile School organiseert tijdens de Warmste Week van Studio Brussel een wandeltocht. Op zaterdag 21 december duwen wij met 25 leiding en oudleiding het schooltje mee naar Kortrijk voor de Mobile School én voor Enzo.

Mobile School

Mobile School (www.mobileschool.org) is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Wij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van straathoekwerkers. Momenteel rijden er 55 mobiele schooltjes in 28 landen, verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.

Mobile School richt zich op twee doelgroepen: straatkinderen en de straathoekwerkers die informele educatieve activiteiten met hen opzetten.

Onder het motto "Als een kind niet naar school kan dan brengen we de school naar het kind" ontwikkelden we een mobiele school. Dit rijdende schoolbord met honderden educatieve spelen stelt straathoekwerkers in staat om educatieve activiteiten op te zetten. De materialen zijn technisch ontworpen op basis van mobiliteit, aanpasbaarheid, duurzaamheid en diefstalbestendigheid.

Bekijk hier een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Z-jv7S73ed4

Bekijk dit goed doel